FAQ - Manager Floty

1. Jak wyszukać konta i numery telefonów?

Aby znaleźć konto lub konkretny numer telefonu można użyć wyszukiwarki, która znajduje się w lewej części aplikacji.
Dostępne kryteria wyszukiwania to: numer telefonu, numer konta, NIP, numer SIM ale również dane użytkowników takie jak: imię, nazwisko czy nazwa własna. Po wpisaniu odpowiednich danych i zatwierdzeniu enterem aplikacja wyświetli wynik wyszukiwania.

kliknij aby przejść do materiału szkoleniowego

2. Gdzie znajdę numer PUK i numer karty SIM?

Aby odnaleźć kod PUK lub numer SIM wpisz w menu wyszukiwarki interesujący Cię numer. Na ekranie pojawią się różne informacje na temat numeru.
Wśród nich znajdziesz numer karty SIM i numer PUK.
Pamiętaj, że dane te są tu zawsze aktualne.

kliknij aby przejść do materiału szkoleniowego

3. Jak dokonać wymiany karty SIM?

Aby wymienić kartę SIM w menu wyszukiwarki odszukaj interesujący Cię numer. Kliknij na link obrazek, wpisz nowy numer karty i zatwierdż zlecenie wymiany.
Karta zostanie wymieniona w systemie w ciągu kilku minut a na ekranie numeru telefonu uaktualni się nowy numer karty SIM i nowy numer PUK.

kliknij aby przejść do materiału szkoleniowego

4. Czy mogę dokonać wymiany karty SIM masowo?

Aby wymienić masowo karty SIM dla kilku numerów w menu głównym aplikacji w module "konto" wybierz link obrazek.
Na ekranie wpisz numery telefonów i numery nowych kart SIM lub zaimportuj je z pliku txt. W pliku powinny znaleźć się w kolejności: numer telefonu i numer karty SIM oddzielone średnikiem.
Np. 501000000;8948030000000000000
501100100;8948030000000000001

5. Jak oglądać strukturę kont?

Struktura kont, którą zarządzasz widoczna jest po lewej stronie głównego ekranu aplikacji. Aby obejrzeć szczegóły struktury konta kliknij na po lewej stronie numeru konta.
W przypadku zwykłych kont, jak też subkont naciśnięcie znaku spowoduje wyświetlenie 10 pierwszych numerów na koncie, aby obejrzeć pełną ich listę kliknij na "więcej" umieszczone pod ostatnim numerem telefonu.
W przypadku kont o rozbudowanej strukturze, czyli takich, które posiadają subkonta naciśnięcie znaku będzie skutkowało wyświetleniem listy podkont lub subkont w zależności od złożoności struktury konta.

kliknij aby przejść do materiału szkoleniowego

6. Jak wyświetlić listę numerów z konta/subkonta?

Wyświetlenie listy numerów na koncie/subkoncie jest możliwe po kliknięciu na ekranie modułu "konto" odnośnika pokaż listę telefonów należących do tego konta oraz po kliknięciu na odnośnik "więcej" po wyświetleniu konta/subkonta w strukturze kont aplikacji. Aplikacja umożliwia wyświetlenie listy numerów dla jednego konta/subkonta, nie jest możliwe wyświetlenie takiej listy dla wielu kont/subkont na raz.

kliknij aby przejść do materiału szkoleniowego

7. Jak do numerów dopisać imię i nazwisko użytkownika?

Możesz to zrobić na dwa sposoby:
- w modułu "konto" w menu głównym aplikacji wybierz obrazek lub obrazek.

Zapisz plik na dysku swojego komputera i uzupełnij potrzebnymi danymi. Pamiętaj by zapisując zachować format csv i nie zmieniać układu kolumn pliku. Przygotowany plik zaimportujesz w module konto wybierając obrazek.

Użytkownicy Ci będą przypisani do numerów i widoczni na ekranie "dane numeru telefonów" - wyszukując numer z wyszukiwarki wybierz obrazek Opcja ta przyda Ci się, jeśli chcesz dokonać zmiany na jednym bądź kilku numerach.

kliknij aby przejść do materiału szkoleniowego

8. Jak zmienić adres do korespondencji/załącznika?

Zmiana adresu załącznika oraz adresu do korespondencji jest możliwa w module "konto". Aby dokonać zmiany adresu kliknij obrazek. Upewniej się, że pole "taki jak adres faktury" nie jest zaznaczone . Następnie wpisz adres i kliknąć klawisz obrazek.
Zaznaczenie pola "taki jak adres faktury" automatycznie zmienia adres na adres faktury.

kliknij aby przejść do materiału szkoleniowego

9. Dlaczego nie można zmienić adresu faktury?

W przypadku klientów biznesowych, ze względu na konieczność potwierdzenia zmiany adresu stosownymi dokumentami, zmiana adresu faktury może odbyć się jedynie drogą pisemną - faksem lub listownie.

10. Jak wyświetlić szczegóły faktury?

Lista faktur wystawionych dla danego konta jest dostępna po wybraniu konta w strukturze kont i kliknięciu modułu "faktury" w menu głównym aplikacji.
W aplikacji prezentujemy wszystkie dokumenty faktury takie jak: faktura za usługi telekomunikacyjne, noty odsetkowe, noty obciążeniowe oraz faktury za usługi elektroniczne.
Wszystkie te dokumenty są agregowane w dokument Rozliczenie Opłat, który grupuje wszystkie dokumenty.
Aby wyświetlić szczegóły należy kliknąć w belkę zawierającą numer rozliczenia. Znajdziesz tu informację o fakturach wchodzących w skład tego rozliczenia, ich numery, daty wystawienia, daty płatności, kwoty faktury oraz saldo.

kliknij aby przejść do materiału szkoleniowego

11. Jak otrzymać obraz faktury bądź ebiling dla jednego z moich kont?

Lista faktur wystawionych dla danego konta jest dostępna po wybraniu konta w strukturze kont i kliknięciu modułu "faktury" w menu głównym aplikacji.
Wybierz interesującą Cię fakturę bądź okres, w jakim została wystawiona. Na ekranie otrzymasz informację na temat numeru faktury, daty wystawienia, daty płatności oraz kwoty faktury. Checboxem zaznacz wybrany typ dokumentu i kliknij obrazek.
Obraz wygenerowanego dokumentu będzie dostępny na tej samej stronie na dole ekranu.
W tym celu wystarczy kliknąć obrazek kiedy dokumenty będą już w statusie "dokumenty gotowe" i zapisać na dysku swojego komputera.

kliknij aby przejść do materiału szkoleniowego

12. Jak otrzymać obraz faktur bądź ebiling dla wielu moich kont?

W celu otrzymania obrazów bądź plików ebiling faktur dla wielu kont wybierz moduł "faktury" w menu głównym aplikacji i kliknij na link obrazek.
W kolejnym kroku wybierz czas, w którym były wystawione faktury, masowo zaznacz listę kont, której potrzebujesz oraz ewentualnie typ dokumentu, który jest Ci potrzebny. Po kliknięciu przycisku obrazek otrzymasz listę wszystkich szukanych dokumentów. Checboxem zaznacz typ dokumentu jakiego szukasz i kliknij obrazek.
Dokumenty będą dostępne po przejściu na moduł "faktury" na dole ekranu. W tym celu wystarczy kliknąć obrazek kiedy dokumenty będą już w statusie "dokumenty gotowe" i zapisać na dysku swojego komputera.

kliknij aby przejść do materiału szkoleniowego

13. Co oznaczają ikonki przy wyborze faktur?

Nie zawsze potrzebna jest Ci cała wielostronicowa faktura, niekiedy potrzebujesz tylko samej faktury bądź rachunku szczegółowego. W tym celu dokumenty zostały podzielone na załączniki. Poniżej znajdziesz opis każdego z nich:


 • obrazek faktura VAT za usługi telekomunikacyjne (pdf)
 • obrazek ebiling do faktury telekomunikacyjnej (ebiling)
 • obrazek zestawienie dla konta do faktury telekomunikacyjnej (pdf)
 • obrazek rachunek szczegółowy dla konta do faktury telekomunikacyjnej (pdf)
 • obrazek faktura korygująca za usługi telekomunikacyjne (pdf)
 • obrazek nota obciążeniowa (pdf)
 • obrazek nota odsetkowa (pdf)
 • obrazek faktura VAT za usługi elektroniczne (pdf)
 • obrazek ebiling do faktury elektronicznej (ebiling)
 • obrazek faktura korygująca za usługi elektroniczne (pdf)
 • obrazek rachunek szczegółowy do faktury elektronicznej (pdf)

kliknij aby przejść do materiału szkoleniowego

14. Jak otworzyć plik ebiling pobrany z modułu "faktur"?

Plik ten stworzony jest w specjalnym formacie czytanym przez aplikację E-Biling, którą możesz pobrać ze strony www.orange.pl (w wyszukiwarce wpisz Elektroniczny Biling).
Po instalacji aplikacji możesz już importować plik ebiling i rozpocząć pracę nad rozliczeniem faktury.

Szczegółowa instrukcja dostępna jest w Pomocy aplikacji E-Biling.

15. Co zrobić, żeby nie dostawać faktury pocztą?

Zmiana formy wysyłki faktury na elektroniczną jest dostępna w module "konto" w menu głównym aplikacji. W tym celu wystarczy kliknąć obrazek i wybrać sposób dostarczenia faktury. Do wyboru masz opcje:

- e-Faktura (obraz dostępny na www) – oznacza to, ze rezygnujesz z otrzymywania faktur i sam będziesz pobierał je w Managerze Floty;

- e-Faktura na adres email – faktura VAT (bez załączników) będzie dostarczana na wskazany w formularzu adres mailowy w postaci plików pdf;

- e-Faktura z załącznikami na adres email – faktura VAT wraz z wszystkimi załącznikami będzie dostarczana na wskazany w formularzu adres mailowy w postaci plików pdf.

Po wybraniu odpowiedniej opcji wystarczy wybrać obrazek.

16. Jak stworzyć nowy raport?

Raportowanie jest dostępne w menu głównym aplikacji w module "raporty". Następnie należy kliknąć na klawisz obrazek. Ze zdefiniowanej w aplikacji listy raportów należy wybrać typ raportu, na podstawie której będzie on tworzony. Jeśli typ raportu wymaga określenia parametrów należy je określić (np. numery kont), dodatkowo możesz sprawić by dany raport był dostarczony na wskazany przez Ciebie adres mailowy lub by wykonywał się cyklicznie (maksymalnie trzy razy w ciągu jednego miesiąca). Aby przesłać raport do realizacji należy kliknąć na obrazek.

Wygenerowany raport dostępny jest w dolnej części ekranu. Możesz go pobrać w pliku xls lub pdf klikając na odpowiednią ikonkę obrazek.

kliknij aby przejść do materiału szkoleniowego

17. Jakie raporty dostępne są w aplikacji?

Manager Floty ma możliwość wygenerowania następujących raportów:

Grupa raportów roamingowych:
- z wykorzystania pakietów roamingowych na kontrakt
- z wykorzystania pakietów roamingowych na konto
- z wykorzystania indywidualnego limitu środków w roamingu (ABS)

Grupa raportów z użycia swoich kart SIM:
- z bieżącego użycia
- ze szczegółów połączeń za dzień poprzedni
- z wykorzystania pakietów M2M
- z wykorzystania serwisów o podwyższonej płatności

Raport z planów taryfowych

Grupa raportów z usług:
- z aktywnych usług dla numerów
- z usług parametryzowanych
- z SIM i PUK

Raport z transmisji danych

kliknij aby przejść do materiału szkoleniowego

18. Jaki jest czas realizacji raportów?

Czas realizacji raportu jest uzależniony od ilości danych, które ma przetworzyć, jednak czas wygenerowania raportu nie powinien przekraczać kilku godzin.

19. Skąd wiadomo, że raport jest gotowy?

Wygenerowanie raportu jest oznajmiane przez aplikację poprzez wysłanie SMS na telefon Administratora. SMS zawiera w swojej treści tytuł wygenerowanego raportu.

20. Jak aktywować lub dezaktywować usługę dla pojedynczego numeru?

Aby aktywować lub dezaktywować usługę dla pojedynczego numeru należy wybrać numer w strukturze kont i kliknąć na niego lub wyszukać go za pomocą wyszukiwarki. Następnie kliknąć na obrazek, wyszukać na liście usług żądaną usługę i kliknąć ikonkę obrazek (dla aktywacji) lub ikonkę obrazek (dla dezaktywacji) usługi.

Dla łatwiejszego wyszukiwania usług masz możliwość wpisania w polu „nazwa” nazwy interesujacej usługi lub wybierać poprzez przyciski obrazek.

kliknij aby przejść do materiału szkoleniowego

21. Jak aktywować lub dezaktywować usługę dla wielu numerów?

Aktywacja lub dezaktywacja usługi na wielu kontraktach jest możliwa po kliknięciu w moduł "usługi" w menu głównym aplikacji. Następnie przy usłudze, która ma być aktywowana należy kliknąć ikonkę obrazek (dla aktywacji) lub obrazek (dla dezaktywacji) usługi.

W następnym ekranie dokonaj wyboru numerów dla których ma być przeprowadzona operacji i kliknij obrazek. Pamiętaj tez, że możesz również podać te numery w ostatniej zakładce "Kontrakty".
Jeżeli usługa nie posiada parametrów wyświetlony zostanie ekran "Podsumowanie", gdzie aby zakończyć proces składania zlecenia na aktywację usługi kliknij obrazek. Jeżeli wybrana usługa posiada parametry to po kliknięciu obrazek na ekranie "Wybór kont i numerów telefonów", w zależności od złożoności usługi i liczby parametrów, będą wyświetlane ekrany pozwalające na parametryzację usługi. Po przejściu przez proces parametryzacji zostanie wyświetlony ekran z podsumowaniem zlecenia i klawiszem obrazek.

22. Co oznaczają ceny przy usługach? Czy w takiej cenie mogę ją włączyć?

Każda usługa posiada swój cennik i jest ona zaprezentowana w Aplikacji tuż przy nazwie wybranej usługi. Prezentujemy standardowe ceny usług i specjalnie dla Ciebie wynegocjowane, jeśli Twoja oferta zakłada ich obniżenie.

W aplikacji odróżnić je możesz również kolorem. Standardowa cena opisana jest w kolorze czarnym, a wynegocjowana w kolorze orange.

Jeśli Twoja oferta zakłada wynegocjowane specjalnie ceny i nie widzisz ich w Aplikacji zgłoś się do swojego Opiekuna – uzupełnimy je.

23. Jak sprawdzić status realizacji zlecenia?

Status zlecenia jest możliwy do sprawdzenia po kliknięciu na moduł "usługi" w menu głównym aplikacji, a następnie na klawisz obrazek. Zostanie wyświetlony ekran "Historia zleceń".

24. Czy jest możliwość anulowania zlecenia?

Tak, jest taka możliwość. Zlecenia można anulować na ekranie "Historia zleceń" po wejściu do menu "Usługi" i kliknięciu obrazek. Na zleceniu należy kliknąć anuluj .

25. Jak zamówić nową aktywację?

Zamówienie na nową aktywację można złożyć do Opiekuna w Orange Biurze Obsługi Klienta Biznesowego za pomocą linku umieszczonego w module "zgłoszenia" w menu głównym aplikacji. Po otwarciu ekranu "Zamówienie" należy kliknąć na obrazek, a następnie w linii zamówienia wybrać plan taryfowy, określić czy aktywacja ma być z telefonem czy bez, wybrać producenta aparatu i typ aparatu oraz ilość zamówionych aktywacji.

Kolejnym krokiem jest podanie adresu dostawy sprzętu oraz danych osoby kontaktowej. Jeżeli zajdzie konieczność wpisania dodatkowych informacji można je wpisać w pole tekstowe znajdujące się na stronie z zamówieniem. Zamówienie należy zatwierdzić przyciskiem obrazek.

kliknij aby przejść do materiału szkoleniowego

26. Jak zamówić akcesoria?

Zamówienie na akcesoria można złożyć do Opiekuna w Orange Biurze Obsługi Klienta Biznesowego za pomocą linku umieszczonego w module "Zgłoszenia" w menu głównym aplikacji. Po otwarciu ekranu "Zamówienie" należy kliknąć na obrazek a następnie w linii zamówienia wybrać producenta, typ telefonu i nazwę zamawianego sprzętu oraz zamawianą ilość. Kolejnym krokiem jest podanie adresu dostawy sprzętu oraz danych osoby kontaktowej. Zamówienie należy potwierdzić przyciskiem obrazek.

27. Czym są Zgłoszenia?

Zgłoszenia są dostępne w menu głównym aplikacji. Możesz tu zgłosić swoją sprawę do Orange klikając obrazek.
Określ kategorię i typ swojego zgłoszenia, wybierz konto i numer telefonu, którego sprawa dotyczy a w treści opisz swój problem.

Możesz określić też sposób notyfikacji zwrotnej zgłoszenia – w tym celu zaznacz checbox przy polu SMS i/lub email. Odpowiedź na Twoje zgłoszenie zostanie wysłana przy użyciu wskazanych opcji.

kliknij aby przejść do materiału szkoleniowego

28. Czy mogę sprawdzić status swojego zgłoszenia?

Status swoich zgłoszeń możesz sprawdzić poprzez moduł "zgłoszenia" w menu głównym aplikacji. Określ czas i/lub konta oraz kliknij obrazek. Na ekranie otrzymasz informację na temat swoich zgłoszeń oraz ich status. Wybierając obrazek zobaczysz treść swojego zgłoszenia.

29. Czym mogę anulować swoje zgłoszenia?

Tak, jest to możliwe. Wyszukaj je poprzez moduł "zgłoszenia" w menu głównym aplikacji. Określ czas i/lub konta oraz kliknij obrazek. Na ekranie otrzymasz informację na temat swoich zgłoszeń oraz ich status. Wybierając obrazek zobaczysz treść swojego zgłoszenia i tu możesz je anulować. Pamietaj, że anulować można zgłoszenia w statusie „nowe” lub „w toku”. Zgłoszenia zamknięte nie mogą być już anulowane.

30. Co zawiera raport "100 ostatnich logowań"?

Raport "100 ostatnich logowań" zawiera informacje na temat 100 ostatnich udanych i nieudanych logowań Administratora. Jest on dostępny po kliknięciu odnośnika "Administracja" w menu głównym aplikacji. Raport jest dostępny on-line. Po kliknięciu na obrazek wyświetlony zostanie komunikat "Naciśnij OK. aby zapisać raport na dysku lub Anuluj aby otworzyć raport w oknie przeglądarki". W zależności od wersji językowej przeglądarki do wyboru mogą być klawisze "OK.- Anuluj" lub "OK.- Cancel". Naciśnięcie klawisza OK. pozwoli na zapisanie raportu na dysku lokalnym komputera w formie pliku, który można otworzyć za pomocą aplikacji MS Excel. Naciśnięcie "Anuluj/Cancel" pozwoli na otwarcie raportu w aplikacji.

Raport zawiera rodzaj zdarzenia, np. "Udane zalogowanie do aplikacji", datę i godzinę zdarzenia oraz opis zdarzenia, np. "Błędne hasło jednorazowe przy próbie zalogowania się do aplikacji".

31. Z kim można komunikować się za pomocą poczty Managera Floty?

Poczta Managera Floty umożliwia kontakt ze swoim dedykowanym Opiekunem. Jeśli nie posiadasz Opiekuna Twój mail trafi do Biura Obsługi Klienta a odpowiedź na to zgłoszenie będziesz widział w skrzynce odbiorczej Listy wiadomości.

32. Co zawiera raport "Akcje wykonane przez użytkownika"?

Raport "Akcje wykonane przez użytkownika" zawiera dokładne informacje na temat akcji wykonanych w Aplikacji. Jest on dostępny po kliknięciu modułu "Administracja" w menu głównym aplikacji. Raport jest dostępny on- line. Po kliknięciu na obrazek wyświetlony zostanie komunikat "Naciśnij OK. aby zapisać raport na dysku lub Anuluj aby otworzyć raport w oknie przeglądarki". W zależności od wersji językowej przeglądarki do wyboru mogą być klawisze "OK. - Anuluj" lub "OK. - Cancel".
Naciśnięcie klawisza OK. pozwoli na zapisanie raportu na dysku lokalnym komputera w formie pliku, który można otworzyć za pomocą aplikacji MS Excel. Naciśnięcie "Anuluj/Cancel" pozwoli na otwarcie raportu w aplikacji.
Raport zawiera rodzaj zdarzenia, np. "Przeglądanie danych adresowych", datę i godzinę oraz opis zdarzenia, np. "Przeglądanie raportu z transmisji danych"

33. Jak zmienić hasło do aplikacji?

Zmiana hasła jest możliwa po kliknięciu na moduł "Administracja" i wybraniu linku obrazek. Aplikacja poprosi wtedy o wpisanie starego hasła oraz o dwukrotne wpisanie nowego hasła. Hasło powinno mieć co najmniej 5 znaków oraz zawierać przynajmniej jedną cyfrę i jedną literę. Zmianę hasła należy zatwierdzić klawiszem obrazek

34. Co zrobić, gdy konto zablokuje się po trzykrotnym podaniu błędnego hasła?

Zablokowane w ten sposób konto można odblokować kontaktując się ze swoim Opiekunem bądź Doradcą pod numerem *600.

35. Co zrobić w przypadku zapomnienia hasła?

Jeżeli zapomnisz hasło wystarczy, że na głównej stronie Managera Floty https://mf.orange.pl klikniesz link obrazek
Aplikacja poprosi Cię o wpisanie numeru oraz hasła tymczasowego, które dostaniesz na swój numer telefonu. Po wpisaniu tych danych zostaniesz poproszony o ustalenie nowego hasła i nastąpi zalogowanie do aplikacji.

kliknij aby przejść do materiału szkoleniowego

 


Zadaj pytanie

Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na nurtujące Cię pytanie możesz je nam zadać, za pomocą poczty elektronicznej.

zadaj pytanie