Import faktur

Import faktur

Czas trwania 1:34

Treść szkolenia w pliku PDF


Otwórz zainstalowany program do rozliczeń "E-billing" znajdujący się w Programach dostępnych z menu Start.

Do rozliczenia faktury potrzebujesz dokumentów fakturowych w wersji elektronicznej.
Pliki te samodzielnie pobierzesz w dogodnym dla siebie czasie z aplikacji Manager Floty, znajdując je w module Faktury.
Szczegółowy opis składania zamówienia zawarty jest w szkoleniu dotyczącym aplikacji Manager Floty w kursie "Faktury"

Pamiętaj, że przed importem plików do aplikacji najpierw trzeba je wypakować. Pliki te docelowo będą miały rozszerzenie EBILLING2 lub EBILLING3.

Przejdźmy teraz do aplikacji e-billing.

Kliknij ikonę „skoroszytu” w górnej części lewej kolumny

lub wybierz opcję plik a dalej kliknij - Importuj fakturę. Zobaczysz okno dialogowe dzięki któremu będziesz mógł wskazać jeden lub wiele dokumentów, który następnie zaimportujesz. Potwierdź wybór klikając "otwórz”. Po wczytaniu dokumentu pojawi się komunikat: Konwersja zakończona. Oznacza to, że dokumenty zostały prawidłowo zaimportowane.

Na ekranie zobaczysz wybrane przez siebie dokumenty wraz z ich szczegółami.
Będzie to m.in. numer faktury, data jej wystawienia, kwoty netto i brutto.