Lista MPK

Lista MPK

Czas trwania 1:33

Treść szkolenia w pliku PDF


Być może w Twojej firmie funkcjonuje system oznaczania obszarów powstawania kosztów zwanych popularnie MPK. Jeżeli tak, to z pewnością potrzebował będziesz uwzględnić tego typu dane w swoich rozliczeniach.

Po lewej stronie ekranu kliknij w ikonę MPK aby wyświetlić okno, w którym wprowadzisz niezbędne dane.

W pasku menu wyświetlone zostaną dostępne opcje, które pozwolą Ci wyeksportować, a następnie wypełnić formatkę, niezbędną do zaczytania danych.

Kliknij w górnej części ekranu na Eksportuj listę MPK i zapisz plik na dysku swojego komputera.

W pierwszej kolumnie wpisz lub wklej z innej bazy wszystkie swoje obszary przypisania kosztów. Pamiętaj, że należy zapisać go w formacie csv.

Tak przygotowany plik możesz teraz zaimportować do aplikacji wybierając polecenie Importuj listę MPK.

Na ekranie pojawi się wypełniona lista z Twoimi nowymi kodami MPK.

Teraz możesz przystąpić do przypisania MPK do poszczególnych numerów telefonów.

O tym w kursie „Lista użytkowników telefonów”.