Lista użytkowników telefonów

Lista użytkowników telefonów

Czas trwania 1:45

Treść szkolenia w pliku PDF


W tej części dowiesz się jak w prosty sposób przypisać imię i nazwisko do numeru telefonu.

Po lewej stronie ekranu kliknij w ikonę Lista użytkowników telefonów.

Na ekranie wyświetli się okno, w którym wprowadzisz odpowiednie dane.

Kliknij w górnej części ekranu polecenie Eksportuj listę użytkowników i zapisz plik na dysku swojego komputera. Wyeksportowany plik w kolejnym kroku posłuży Ci jako szablon do uzupełniania danych do importu.

W pliku dodaj wszystkich swoich pracowników wypełniając tabelkę zgodnie z opisem kolumn. Możesz tu od razu przypisać MPK lub, jeśli posiadasz własną bazę z przypisanymi użytkownikami, możesz je wkleić zgodnie z zaprezentowanymi kolumnami. Możesz również opcjonalnie uzupełnić inne pola formatki. Na koniec zapisz listę w formacie csv.

Tak przygotowany plik możesz zaimportować do aplikacji wybierając Importuj listę użytkowników.

Na ekranie pojawi się wypełniona lista.

Plik ten jest uniwersalnym plikiem Twoich użytkowników. Jeśli uzupełniałeś już użytkowników w Managerze Floty, to również możesz użyć tego samego pliku konfiguracyjnego. Szczegółowy opis znajduje się w szkoleniu dotyczącym Managera Floty w kursie "Konto".