Raporty

Raporty

Czas trwania 0:44

Treść szkolenia w pliku PDF


W tym kursie pokażemy jak wygenerować raport zawierający dane, które Cię interesują.

Zobaczysz jak wygląda raport, w którym do numerów dopisaliśmy użytkowników oraz listę MPK.
Szczegóły jak tego dokonać zawarte zostały w kursie Lista MPK i Lista użytkowników telefonów.

W kolumnie po lewej stronie ekranu wybierz ikonę Nowy raport

a otwarte zostanie okno z listą predefiniowanych raportów, dzięki którym stworzysz różnego rodzaju zestawienia.
Pamiętaj! Raporty będą dostępne gdy wcześniej dokonasz importu minimum jednej faktury.

Wśród dostępnych opcji znajdziesz raporty podzielone na dwie główne kategorie:
Billing – prezentujący szczegółowy wykaz połączeń użytkowników
Zestawienia – prezentujące podsumowania wszystkich kosztów.

 

Przygotujmy teraz jeden z raportów.
Kliknij ikonę Nowy raport i wybierz jeden z wariantów dostępnych szablonów, np. Zestawienie: numery telefonów w wybranej fakturze.
Wskaż jedno lub wiele kont które Cię interesują. Potwierdź przyciskiem OK.

Na ekranie pojawi się zestawienie z danymi: Numer faktury, numer konta, numer telefonu, imię, nazwisko, MPK. W dalszej części zobaczysz kolumny z kosztami: abonamenty za usługi oraz koszty za wykonane w danej fakturze połączenia.
Przygotowane zestawienie możesz oczywiście zapisać do pliku tekstowego albo w formacie Excel.
Aby dokonać zapisu należy wybrać z menu Narzędzia opcję Eksportuj raport do pliku tekstowego i wskazać miejsce zapisu pliku oraz jego format.

Jeśli chcesz zapisać plik w formacie Excel możesz to zrobić wpisując od razu w polu nazwa pliku rozszerzenie .xls na przykład: rachunek.xls.

Tak wygląda przykładowo wygenerowany raport.

W raportach dostępnych jest wiele innych wzorów raportów a praca z każdym z dostępnych szablonów wygląda podobnie.